Cooperation

The Konin WJK Gastroenterology Centre (WJK Gastroenterologia Konińska) cooperates with:

  1. The Wielkopolskie Oncological Centre (Wielkopolskie Centrum Onkologiczne) in Poznań
  2. INFO-PAT Service-Diagnostic Laboratory at Poznań.
  3. Radiology and Diagnostic Laboratory of the Wojewódzki Szpital Zespolony in Konin (Provincial Joint Hospital).
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej in Koło (Independent Public Departament of Health).
  5. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji in Poznań (Departament of Health of the Ministry of Internal Affairs and Administration) – magnetic resonance investigations.

Contact: tel +48 (63) 241 48 70 fax +48 (63) 241 48 71
e-mail: kasinska@gastroenterolog.pl