O nas

Rozpoczęcie działalności WJK Gastroenterologia Konińska datuje się na rok 1983, kiedy to dr Wiesława Jabłońska-Kasińska rozpoczęła prywatną praktykę lekarską. Przełomowym rokiem dla działalności medycznej był zakup pierwszego endoskopu do gabinetu w roku 1992. W roku 1998 decyzją Wojewody Konińskiego nr 18/98 z dnia 4.11.1998 r utworzony został Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gastroenterologia Konińska.

W roku 2002 po wielu latach starań rozpoczęta została budowa obiektu medycznego, który obok opieki ambulatoryjnej jest przygotowany do prowadzenia opieki stacjonarnej. Od stycznia 2003 roku przyjęto nazwę WJK Gastroenterologia Konińska.

W dniu 17 maja 2011 roku Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił Prawa Ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny WJK Gastroenterologia Konińska.

Klinika 2016-2 008

Cały obiekt medyczny liczy 740 m 2.
W obiekcie znajduje się 6 gabinetów lekarskich, dwie pracownie endoskopowe z osobnym pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego, gabinet USG i 4 łóżkowy oddział szpitalny.

Uroczyste otwarcie nowego obiektu medycznego odbyło się w dniu 18 stycznia 2003 roku. Obecnością na uroczystości zaszczycili między innymi Senatorowie Panowie Franciszek Bobrowski i Ryszard Sławiński, obecny był śwp. Jego Ekselencja Biskup Diecezji Włocławskiej Roman Andrzejewski. Biskup Władysław Blin z Diecezji Witebskiej na Białorusi przekazał od Papieża Jana Pawła II błogosławieństwo dla dr Wiesławy Jabłońskiej-Kasińskiej, które wisi na honorowym miejscu w recepcji.

Klinika 2016-2 010Klinika 2016-2 011Klinika 2016-2 009Klinika 2016-2 012W części stacjonarnej znajduje się oddział 4-łóżkowy [pokoje jednoosobowe], każdy wyposażony w węzeł sanitarny. Wszystkie pokoje chorych wyposażone są w telewizor i w telefon. Żywienie chorych odbywa się w formie kateringu.

Od 2012 roku w Księdze Rejestrowej Wojewody Wielkopolskiego WJK Gastroenterologia Konińska Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna posiada następujące komórki organizacyjne:

1. Gabinet Lekarza Gastroenterologa

2. Pracownia Gastroskopii

3. Pracownia Kolonoskopii

4. Pracownia USG

5. Gabinet EKG

6.Poradnia gastroenterologiczna dla dorosłych

7. Poradnia hepatologiczna

8. Poradnia chorób jelitowych

9. Poradnia proktologiczna

10. Oddział gastroenterologiczny – Gastroenterologia Jednego Dnia

11.Gabinet zabiegowy

12.Dział Farmacji

Za część medyczną odpowiada dr Wiesława Jabłońska-Kasińska lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog, która ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1973 r. oraz dr Ewa Kasińska lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog, która ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w roku 2004.

za czescEwa Kasińska   za czesc 2

Za część ekonomiczną firmy odpowiada Stefan Kasiński – magister ekonomii, który ukończył Wydział Ekonomiczno-Społeczny Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w 1973 roku [dzisiejsza Szkoła Główna Handlowa].

Doktor Wiesława Jabłońska-Kasińska gastroenterologią zajmuje się zajmuje się od roku 1980. Odbyła szkolenie w 1980 r. w Klinice Gastroenterologii PSK 2 Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu w zakresie endoskopii gastroenterologicznej i biopsji wątroby.

Szkolenie w zakresie koloskopii i polipektomii śródendoskopowej odbyła w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego- Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii w Warszawie.

Odbyła szkolenia na kursach podyplomowych w zakresie postępów endoskopii w Berlinie (1995 r.), w Birmingham (1997 r.), w Rzymie (1999r.), w Brukseli (2000 r.), w Amsterdamie (2001 r.), w Genewie (2002 r.), w Madrycie (2003 r.), w Pradze (2004 r.), w Kopenhadze (2005 r.), w Berlinie (2006 r.), w Paryżu (2007 r.), w Wiedniu (2008r.), w Barcelonie (2010r.), w Sztokholmie (2011r.) w Amsterdamie (2012 r.) i w Wiedniu (2014r.), w Barcelonie (2015 r.), w Wiedniu (2016 r. i w 2018r.), w ramach Europejskiego Kongresu Gastroenterologicznego (UEGW). Uczestniczyła również w szkoleniach na kursach podyplomowych w zakresie postępów endoskopii w ramach Światowego Kongresu Gastroenterologicznego w Wiedniu (1998 r.), w Bangkoku (2002 r.) w Montrealu (2005 r.)  w Londynie ( 2009 r.) i w Stambule w roku 2019.
Doktor Wiesława Jabłońska-Kasińska jest od roku 2006 członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego – American Gastroenterological Association (AGA) i uczestniczy w kursach podyplomowych organizowanych przez Towarzystwo w ramach corocznych amerykańskich kongresów gastroenterologicznych DDW (Digestive Disease Week). Szkoliła się w Los Angeles (2006 r.), w Waszyngtonie (2007 r.) w San Diego (2008 r.) w Chicago (2009 r.), w New Orlean (2010r), w Chicago (2011r.) w Orlando (2013 r.) w Chicago (2014) , w Waszyngtonie (2015r.), w Chicago ( 2016 r.), w waszyngtonie ( 2017 r. i w 2018 r).

W 1994 r. brała udział w Europejskich Warsztatach Postępów Endoskopii Przewodu Pokarmowego w Katowicach, a w 1997 r. wzięła udział w X Międzynardowych Warsztatach z zakresu patologii żołądka i dwunastnicy i Helicobacter pylori w Lizbonie.

Od 1995 każdego roku bierze udział w Europejskich kongresach Gastroenterologicznych- kolejno w Berlinie, Paryżu, Birmingham, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Genewie, Madrycie, Pradze, Kopenhadze, Berlinie, Paryżu, Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Sztokholmie , Amsterdamie, Wiedniu i Barcelonie. W 1998 roku brała udział w Światowym Kongresie Gastroenterologicznym w Wiedniu, w 2002 roku w Bangkoku, w 2005 roku w Montrealu, i w 2009 roku w Londynie. Od roku 2006 bierze udział w amerykańskich kongresach gastroenterologicznych. W roku 2007 uczestniczyła w XXV Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli, w roku 2011 XXIX Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli i w 2012 w XXX Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli.

Dr Wiesława Jabłońska-Kasińska przez 26 lat związana była z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie – kolejno na stanowiskach stażysty, asystenta, Kierownika Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (którą założyła 22 lata temu) i zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego do Spraw Diagnostyki.

Od 1983 do 1992 roku była dyrektorem Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, pracując równocześnie w niepełnym wymiarze czasu pracy w szpitalu.

Od 1 maja 1999 roku dr Wiesława Jabłońska-Kasińska zajmuje się tylko prowadzeniem własnego zakładu medycznego WJK Gastroenterologia Konińska.

W styczniu 2005 roku dr Wiesława Jabłońska-Kasińska odebrała pamiątkowy grawerton dla najlepszego specjalisty w regionie konińskim przyznawany przez pacjentów. W konkursie zdobyła największą ilość głosów i została uhonorowana dodatkowo statuetką Eskulapa 2004. Statuetkę Eskulapa 2004 otrzymała na uroczystej gali w Lesznie, gdzie znalazła się w grupie pięciu najlepszych lekarzy z Wielkopolski. To wyróżnienie jest tym cenniejsze, że przyznają go pacjenci poprzez oddane głosy w konkursie.

stycz 2005  stycz 2009

Dr Ewa Kasińska jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ( obecnie warszawski Uniwersytet Medyczny). Doświadczenie zdobywała w wiodących Klinikach Gastroenterologii w Warszawie, w tym przez ostatnie 10 lat w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie od 2018 r. zatrudniona była na stanowisku Zastępcy Kierownika Kliniki  Gastroenterologi. Główne zainteresowania dr Ewy Kasińskiej to stany przednowotworowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego- ich wykrywanie, leczenie oraz nadzór endoskopowy, ze szczególnym uwzględnieniem mataplazji jelitowej w żołądku. W 2016 r. na przełomie wrzesień/październik odbyła staż endoskopowy w zakresie zaawansowanego obrazowania endoskopowego: autofluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu NBI-ME, Tri Modal Imaging Endoscopy – NIHR Nottingham Digestive diseases Biomedical Research Unit, Queens Medical Centre , Nottingham University Hospitals NHS Trust, United Kingdom.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej praktyce klinicznej.

Jest autorem oraz współautorem publikacji naukowych w dziedzinie gastroenterologii.

Przyjmuje pacjentów od 18 rż, również w języku angielskim.

Leczone choroby:

  • Stany przednowotworowe górnego i dolnego odcinka orzewodu pokarmowego z uwzględnieniem prawidłowego nadzoru: przełyk Barretta oraz metaplazja/zanik błony śluzowej żołądka, polipy jelita grubego.
  • Choroby refluksowe przełyku
  • Nieswoiste choroby zapalenia jelita: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna z kwalifikacją do leczenia biologicznego, mikroskopowe zapalenie jelita grubego.
  • Celiakia
  • Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego ( zaburzeń interakcji jelitowo -mózgowej)
  • Autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego ( w tym wątroby i trzustki )

Edukacja:

1998-2004: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski ( obecnie warszawski Uniwersytet Medyczny )

1.10.2013 do 30.06.2017 : Studia Doktoranckie w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie- tytuł pracy: Porównanie endoskopii konwencjonalnej z zaawansowanym obrazowaniem endoskopowym ( autofluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu ) w wykrywaniu mataplazji jelitowej w żołądku.

Wrzesień/październik 2016 r: Staż w zakresie zaawansowanego obrazowania endoskopowego: autfluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu NBI-ME, TMI – NIHR Nottingham Digestive Diseases Biomedical Research Unit , Oueens Medical centre, Nottingham University Hospitals NHS Trust , United Kingdom.

Specjalizacja: gastroenterologia, choroby wewnętrzne

mgr Stefan Kasiński jest prokurentem samoistnym i zajmuje w WJK Gastroenterologia Konińska funkcję dyrektora. Od roku 1976 pełnił funkcję kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, między innymi był dyrektorem w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zastępcą dyrektora w przedsiębiorstwie dróg i ulic, dyrektorem MPK. W latach 1986 – 1989 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W następnych latach był dyrektorem PTHW, zarządcą komisarycznym w PKS Turku i w Kole. Od października 2004 roku zajmuje się wyłącznie WJK Gastroenterologia Konińska. Uczestniczył od roku 1996 we wszystkich europejskich i światowych kongresach gastroenterologicznych zajmując się nowoczesnym sprzętem medycznym.

sprz medyczsprz medycz 2
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością wyróżniło WJK Gastroenterologia Konińska Certyfikatem Najwyższa Jakość w Medycynie. Uroczysta gala z wręczenia Certyfikatu Najwyższa Jakość w Medycynie odbyła się 17 lutego 2010 r w Poznaniu w Pałacu Działyńskich. Certyfikat został przyznany w uznaniu za konsekwentną realizację założonej wizji i strategii rozwoju, wzorcowy system zarządzania oraz najwyższy standard usług medycznych oparty na doświadczonym zespole specjalistów, najnowszych technologiach i profesjonalizmie w leczeniu pacjentów. Honorowy patronat nad przyznanym znakiem Najwyższa Jakość sprawuje Minister Gospodarki. Wraz z Certyfikatem został między innymi wręczony list gratulacyjny od V-ce Marszałka Senatu prof. Marka Ziółkowskiego.

najw_jakosc_w_medycynie

WJK certyfiakt-page-001

W dniu 2 stycznia 2012 roku Kapituła Programu Najwyższa Jakość pod przewodnictwem prof. dr. Hab. Wiktora Gabrusewicza przedłużyła obowiązywanie Decyzji o przyznaniu Certyfikatu Najwyższa Jakość w Medycynie .

W roku 2014 następnie w roku 2016 został przedłużony okres obowiązywania certyfikatu. W roku 2020 Kapituła podjęła ponowną decyzję o dalszym przedłużeniu obowiązywania Certyfikatu Najwyższa Jakość w Medycynie. Jednocześnie przyznała prawo do korzystania z logo Green Frendly.

W styczniu 2013 roku Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu przyznało WJK Gastroenterologia Konińska Certyfikat „Firma Godna Polecenia” oraz znak towarowy „Usługi Godne Polecenia” Wyróżnienie to przyznane zostało za wybitny profesjonalizm w świadczeniu specjalistycznych usług medycznych, stworzenie wyjątkowego klimatu wzajemnego zaufania i życzliwości między personelem a pacjentami oraz skuteczną realizację misji i strategii rozwoju placówki. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu w marcu 2013 roku, w roku 2015 przedłużony został okres obowiązywania Certyfikatu Firma Godna Polecenia.

pwsb

firma_godna_polecenia_1

W dniu 4 .02.2016 roku Centrum Badania Opinii Klientów Sp. z o.o. przyznało Certyfikat Firma Godna Zaufania  za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

IMG-page-001firma godnafirma_godna_polecenia_2

W dniu 28.07.2020 r została zainstalowana  Lampa bakterio- i wirusobójcza  UV-C 36W Sterilon Lena Lighting.  Pomieszczenia każdorazowo są dezynfekowane, dzięki czemu pacjent może czuć się bezpiecznie .

 IMG_0001

W roku 2010 wydaliśmy folder w języku polski, niemieckim i angielskim obrazującym zakres działania naszej placówki.

PrintPrint

W roku 2010 uzyskaliśmy jako firma świadectwo ochronne naszego logo oraz nazwy firmy.

sw_01 sw_02