Współpraca

WJK Gastroenterologia Konińska współpracuje z:

1. Wielkopolskim Centrum Onkologicznym w Poznaniu
2. INFO-PAT  Sp. z o.o. Sp. k.  w Poznaniu
3. Polskie Laboratoria Analityczne  62-510 Konin ul. 11 Listopada 27
4. Diagnostic-Med Centrum Diagnostyki Radiologicznej Sp. z o.o. W Poznaniu w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
5. N.Z.O.Z. Pracownia Diagnostyki Lekarskiej mgr Krystyna Drelak w Koninie

Mamy podpisane umowy na udzielanie Świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych pacjentów w następujących firmach:
1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A.
2. Towarzystwo Ubezpieczeniowe i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Podejmiemy również współpracę z dużymi prywatnymi firmami medycznymi.

Kontakt: tel 063 241 48 70 fax 063 24148 71
e-mail: kasinska@gastroenterolog.pl