Już od czerwca w naszym zespole powitamy nowego gastroenterologa doktora Michała Kożucha.
Doktor Michał Kożuch swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Interesuje się endoskopią diagnostyczną (gastroskopią oraz kolonoskopią), zabiegami endoskopowymi w tym polipektomią, argonowaniem zmian naczyniowych oraz badaniami usg jamy brzusznej.
Doświadczenie w badaniach usg zdobywał pod opieką pioniera polskiej ultrasonogarafii Prof. Andrzeja Rakoczego.
Już 3 kadencję doktor Michał Kożuch zasiada w zarządzie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Oddziału w Warszawie dzieląc się swoim doświadczeniem.