16 maja obchodzimy międzynarodowy dzień przełyku Barretta – w związku z tym przybliżymy informację odnoście tego powikłania choroby refluksowej.

Częstość występowania raka gruczołowego przełyku wzrasta, dlatego nasza uwaga zaczyna być skupiona na prewencji oraz nadzorze endoskopowym powikłań choroby refluksowej jakim jest przełyk Barretta.

Choroba refluksowa przełyku jest bardzo rozpowszechniona na świecie. Może występować w każdym wieku. jest związana z dużym obciążeniem zarówno zdrowotnym, jak i finansowym.
Powikłaniem tej choroby może być przełyk Barretta czyli stan przednowotworowy, który występuje u około 2-3% populacji zachodniej. U wielu osób pozostaje nierozpoznany, czasem wykrywany w gastroskopii, która jest wykonywana z innych powodów. Przełyk Barretta to stan, w którym nabłonek wielowarstwowy płaski wyściełający dalszy odcinek przełyku zostaje zastąpiony przez nabłonek jednowarstwowy walcowaty z metaplazją jelitową. Przełyk Barretta należy podejrzewać, gdy w badaniu endoskopowym stwierdza się nabłonek walcowaty powyżej połączenia żołądkowo-przełykowego. Najgroźniejszym powikłaniem przełyku Barretta jest rak gruczołowy przełyku.
W związku z powyższym celem prewencji raka gruczołowego przełyku wskazany jest nadzór endoskopowy -czyli wykonywanie gastroskopii z pobieraniem wycinków do badania histopatologicznego w odpowiednich interwałach czasowych (zależnych od poprzednich badań endoskopowych/histopatologicznych).

Porozmawiaj ze swoim GASTROLOGIEM