Dr Wiesława Jabłońska-Kasińska

Dr Wiesława Jabłońska-Kasińska lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog, która ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1973r. Gastroenterologią zajmuje się zajmuje się od roku 1980. Odbyła szkolenie w 1980 r. w Klinice Gastroenterologii PSK 2 Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu w zakresie endoskopii gastroenterologicznej i biopsji wątroby. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego w Warszawie.

Szkolenie w zakresie kolonoskopii i polipektomii śródendoskopowej odbyła w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego- Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii w Warszawie pod opieką Pana Prof. E. Butruka.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej praktyce klinicznej.

Odbyła szkolenia zagraniczne na kursach podyplomowych w zakresie postępów endoskopii w Berlinie (1995 r.), w Birmingham (1997 r.), w Rzymie (1999r.), w Brukseli (2000 r.), w Amsterdamie (2001 r.), w Genewie (2002 r.), w Madrycie (2003 r.), w Pradze (2004 r.), w Kopenhadze (2005 r.), w Berlinie (2006 r.), w Paryżu (2007 r.), w Wiedniu (2008r.), w Barcelonie (2010r.), w Sztokholmie (2011r.) w Amsterdamie (2012 r.) i w Wiedniu (2014r.), w Barcelonie (2015 r.), w Wiedniu (2016 r. i w 2018r.), w ramach Europejskiego Kongresu Gastroenterologicznego (UEGW). Uczestniczyła również w szkoleniach na kursach podyplomowych w zakresie postępów endoskopii w ramach Światowego Kongresu Gastroenterologicznego w Wiedniu (1998 r.), w Bangkoku (2002 r.) w Montrealu (2005 r.)  w Londynie ( 2009 r.) i w Stambule w roku 2019.

Doktor Wiesława Jabłońska-Kasińska jest od roku 2006 członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego – American Gastroenterological Association (AGA) i uczestniczy w kursach podyplomowych organizowanych przez Towarzystwo w ramach corocznych amerykańskich kongresów gastroenterologicznych DDW (Digestive Disease Week). Szkoliła się w Los Angeles (2006 r.), w Waszyngtonie (2007 r.) w San Diego (2008 r.) w Chicago (2009 r.), w New Orlean (2010r), w Chicago (2011r.) w Orlando (2013 r.) w Chicago (2014) , w Waszyngtonie (2015r.), w Chicago ( 2016 r.), w Waszyngtonie ( 2017 r. i w 2018 r).

W 1994 r. brała udział w Europejskich Warsztatach Postępów Endoskopii Przewodu Pokarmowego w Katowicach, a w 1997 r. wzięła udział w X Międzynardowych Warsztatach z zakresu patologii żołądka i dwunastnicy i Helicobacter pylori w Lizbonie.

Od 1995 każdego roku bierze udział w Europejskich kongresach Gastroenterologicznych- kolejno w Berlinie, Paryżu, Birmingham, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Genewie, Madrycie, Pradze, Kopenhadze, Berlinie, Paryżu, Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Sztokholmie , Amsterdamie, Wiedniu i Barcelonie. W 1998 roku brała udział w Światowym Kongresie Gastroenterologicznym w Wiedniu, w 2002 roku w Bangkoku, w 2005 roku w Montrealu, i w 2009 roku w Londynie. Od roku 2006 bierze udział w amerykańskich kongresach gastroenterologicznych. W roku 2007 uczestniczyła w XXV Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli, w roku 2011 XXIX Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli i w 2012 w XXX Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli.

Dr Wiesława Jabłońska-Kasińska przez 26 lat związana była z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie – kolejno na stanowiskach stażysty, asystenta, Kierownika Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (którą założyła 22 lata temu) i zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego do Spraw Diagnostyki. Od 1983 do 1992 roku była dyrektorem Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, pracując równocześnie w niepełnym wymiarze czasu pracy w szpitalu.

Od 1 maja 1999 roku dr Wiesława Jabłońska-Kasińska zajmuje się tylko prowadzeniem własnego zakładu medycznego WJK Gastroenterologia Konińska.
W styczniu 2005 roku dr Wiesława Jabłońska-Kasińska odebrała pamiątkowy grawerton dla najlepszego specjalisty w regionie konińskim przyznawany przez pacjentów. W konkursie zdobyła największą ilość głosów i została uhonorowana dodatkowo statuetką Eskulapa 2004. Statuetkę Eskulapa 2004 otrzymała na uroczystej gali w Lesznie, gdzie znalazła się w grupie pięciu najlepszych lekarzy z Wielkopolski. To wyróżnienie jest tym cenniejsze, że przyznają go pacjenci poprzez oddane głosy w konkursie.


Dr Wiesława Jabłońska-Kasińska

Dr Wiesława Jabłońska-Kasińska lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog, która ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1973r. Gastroenterologią zajmuje się zajmuje się od roku 1980. Odbyła szkolenie w 1980 r. w Klinice Gastroenterologii PSK 2 Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu w zakresie endoskopii gastroenterologicznej i biopsji wątroby. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego w Warszawie.

Szkolenie w zakresie kolonoskopii i polipektomii śródendoskopowej odbyła w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego- Klinice Gastroenterologii i Przemiany Materii w Warszawie pod opieką Pana Prof. E. Butruka.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej praktyce klinicznej.

Odbyła szkolenia zagraniczne na kursach podyplomowych w zakresie postępów endoskopii w Berlinie (1995 r.), w Birmingham (1997 r.), w Rzymie (1999r.), w Brukseli (2000 r.), w Amsterdamie (2001 r.), w Genewie (2002 r.), w Madrycie (2003 r.), w Pradze (2004 r.), w Kopenhadze (2005 r.), w Berlinie (2006 r.), w Paryżu (2007 r.), w Wiedniu (2008r.), w Barcelonie (2010r.), w Sztokholmie (2011r.) w Amsterdamie (2012 r.) i w Wiedniu (2014r.), w Barcelonie (2015 r.), w Wiedniu (2016 r. i w 2018r.), w ramach Europejskiego Kongresu Gastroenterologicznego (UEGW). Uczestniczyła również w szkoleniach na kursach podyplomowych w zakresie postępów endoskopii w ramach Światowego Kongresu Gastroenterologicznego w Wiedniu (1998 r.), w Bangkoku (2002 r.) w Montrealu (2005 r.)  w Londynie ( 2009 r.) i w Stambule w roku 2019.

Doktor Wiesława Jabłońska-Kasińska jest od roku 2006 członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego – American Gastroenterological Association (AGA) i uczestniczy w kursach podyplomowych organizowanych przez Towarzystwo w ramach corocznych amerykańskich kongresów gastroenterologicznych DDW (Digestive Disease Week). Szkoliła się w Los Angeles (2006 r.), w Waszyngtonie (2007 r.) w San Diego (2008 r.) w Chicago (2009 r.), w New Orlean (2010r), w Chicago (2011r.) w Orlando (2013 r.) w Chicago (2014) , w Waszyngtonie (2015r.), w Chicago ( 2016 r.), w Waszyngtonie ( 2017 r. i w 2018 r).

W 1994 r. brała udział w Europejskich Warsztatach Postępów Endoskopii Przewodu Pokarmowego w Katowicach, a w 1997 r. wzięła udział w X Międzynardowych Warsztatach z zakresu patologii żołądka i dwunastnicy i Helicobacter pylori w Lizbonie.

Od 1995 każdego roku bierze udział w Europejskich kongresach Gastroenterologicznych- kolejno w Berlinie, Paryżu, Birmingham, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Genewie, Madrycie, Pradze, Kopenhadze, Berlinie, Paryżu, Wiedniu, Londynie, Barcelonie, Sztokholmie , Amsterdamie, Wiedniu i Barcelonie. W 1998 roku brała udział w Światowym Kongresie Gastroenterologicznym w Wiedniu, w 2002 roku w Bangkoku, w 2005 roku w Montrealu, i w 2009 roku w Londynie. Od roku 2006 bierze udział w amerykańskich kongresach gastroenterologicznych. W roku 2007 uczestniczyła w XXV Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli, w roku 2011 XXIX Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli i w 2012 w XXX Europejskich Warsztatach Endoterapii i Gastroenterologii w Brukseli.

Dr Wiesława Jabłońska-Kasińska przez 26 lat związana była z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie – kolejno na stanowiskach stażysty, asystenta, Kierownika Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (którą założyła 22 lata temu) i zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego do Spraw Diagnostyki. Od 1983 do 1992 roku była dyrektorem Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, pracując równocześnie w niepełnym wymiarze czasu pracy w szpitalu.

Od 1 maja 1999 roku dr Wiesława Jabłońska-Kasińska zajmuje się tylko prowadzeniem własnego zakładu medycznego WJK Gastroenterologia Konińska.
W styczniu 2005 roku dr Wiesława Jabłońska-Kasińska odebrała pamiątkowy grawerton dla najlepszego specjalisty w regionie konińskim przyznawany przez pacjentów. W konkursie zdobyła największą ilość głosów i została uhonorowana dodatkowo statuetką Eskulapa 2004. Statuetkę Eskulapa 2004 otrzymała na uroczystej gali w Lesznie, gdzie znalazła się w grupie pięciu najlepszych lekarzy z Wielkopolski. To wyróżnienie jest tym cenniejsze, że przyznają go pacjenci poprzez oddane głosy w konkursie.

Dr Ewa Kasińska

Dr Ewa Kasińska jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ( obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Doświadczenie zdobywała w wiodących Klinikach Gastroenterologii w Warszawie, w tym przez ostatnie 10 lat w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie od 2018 r. zatrudniona była na stanowisku Zastępcy Kierownika Kliniki  Gastroenterologii. Główne zainteresowania to stany przednowotworowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego- ich wykrywanie, leczenie oraz nadzór endoskopowy, ze szczególnym uwzględnieniem mataplazji jelitowej w żołądku. W 2016 r. na przełomie wrzesień/październik odbyła staż endoskopowy w zakresie zaawansowanego obrazowania endoskopowego: autofluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu NBI-ME, Tri Modal Imaging Endoscopy – NIHR Nottingham Digestive diseases Biomedical Research Unit, Queens Medical Centre , Nottingham University Hospitals NHS Trust, United Kingdom. 

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej praktyce klinicznej. 

Jest autorem oraz współautorem publikacji naukowych w dziedzinie gastroenterologii. 

Przyjmuje pacjentów od 18 rż, również w języku angielskim. 

Leczone choroby: 

 • Stany przednowotworowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z uwzględnieniem prawidłowego nadzoru: przełyk Barretta oraz metaplazja/zanik błony śluzowej żołądka, polipy jelita grubego. 
 • Choroby refluksowa przełyku 
 • Nieswoiste choroby zapalenia jelita: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna z kwalifikacją do leczenia biologicznego, mikroskopowe zapalenie jelita grubego. 
 • Celiakia 
 • Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego ( zaburzeń interakcji jelitowo -mózgowej) 
 • Autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego ( w tym wątroby i trzustki ) 

Edukacja: 

1998-2004: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski ( obecnie warszawski Uniwersytet Medyczny ) 

1.10.2013 do 30.06.2017 : Studia Doktoranckie w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie- tytuł pracy: Porównanie endoskopii konwencjonalnej z zaawansowanym obrazowaniem endoskopowym ( autofluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu ) w wykrywaniu mataplazji jelitowej w żołądku. 

Wrzesień/październik 2016 r: Staż w zakresie zaawansowanego obrazowania endoskopowego: autfluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu NBI-ME, TMI – NIHR Nottingham Digestive Diseases Biomedical Research Unit , Oueens Medical centre, Nottingham University Hospitals NHS Trust , United Kingdom. 

Specjalizacja: gastroenterologia, choroby wewnętrzne 

Dr Ewa Kasińska

Dr Ewa Kasińska jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ( obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Doświadczenie zdobywała w wiodących Klinikach Gastroenterologii w Warszawie, w tym przez ostatnie 10 lat w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie od 2018 r. zatrudniona była na stanowisku Zastępcy Kierownika Kliniki  Gastroenterologii. Główne zainteresowania to stany przednowotworowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego- ich wykrywanie, leczenie oraz nadzór endoskopowy, ze szczególnym uwzględnieniem mataplazji jelitowej w żołądku. W 2016 r. na przełomie wrzesień/październik odbyła staż endoskopowy w zakresie zaawansowanego obrazowania endoskopowego: autofluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu NBI-ME, Tri Modal Imaging Endoscopy – NIHR Nottingham Digestive diseases Biomedical Research Unit, Queens Medical Centre , Nottingham University Hospitals NHS Trust, United Kingdom. 

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych, podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej praktyce klinicznej. 

Jest autorem oraz współautorem publikacji naukowych w dziedzinie gastroenterologii. 

Przyjmuje pacjentów od 18 rż, również w języku angielskim. 

Leczone choroby: 

 • Stany przednowotworowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z uwzględnieniem prawidłowego nadzoru: przełyk Barretta oraz metaplazja/zanik błony śluzowej żołądka, polipy jelita grubego. 
 • Choroby refluksowa przełyku 
 • Nieswoiste choroby zapalenia jelita: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna z kwalifikacją do leczenia biologicznego, mikroskopowe zapalenie jelita grubego. 
 • Celiakia 
 • Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego ( zaburzeń interakcji jelitowo -mózgowej) 
 • Autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego ( w tym wątroby i trzustki ) 

Edukacja: 

1998-2004: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski ( obecnie warszawski Uniwersytet Medyczny ) 

1.10.2013 do 30.06.2017 : Studia Doktoranckie w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie- tytuł pracy: Porównanie endoskopii konwencjonalnej z zaawansowanym obrazowaniem endoskopowym ( autofluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu ) w wykrywaniu mataplazji jelitowej w żołądku. 

Wrzesień/październik 2016 r: Staż w zakresie zaawansowanego obrazowania endoskopowego: autfluorescencja, obrazowanie wąską wiązką światła z powiększeniem obrazu NBI-ME, TMI – NIHR Nottingham Digestive Diseases Biomedical Research Unit , Oueens Medical centre, Nottingham University Hospitals NHS Trust , United Kingdom. 

Specjalizacja: gastroenterologia, choroby wewnętrzne 

Dr Wojciech Oleszak

Dr Wojciech Oleszak  – specjalista anestezjolog  – związany z WJK Gastroenterologia Konińska od stycznia 2012r.

W WJK Gastroenterologia Konińska specjalizuje się w krótkich znieczuleniach do badań i zabiegów endoskopowych.

Swoje bogate doświadczenie anestezjologiczne zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, gdzie udzielał pomocy najciężej chorym pacjentom.

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (1971-1977 r.). Po studiach rozpoczął roczny staż lekarski w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie i następnie został zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po zdaniu wymaganych egzaminów specjalizacyjnych otrzymał stanowisko starszego asystenta, piastując okresowo stanowisko zastępcy ordynatora. Zajmował się wówczas pracą na bloku operacyjnym, prowadząc znieczulenia do bardzo trudnych przypadków, jak i lecząc pacjentów w oddziale intensywnej terapii. W latach dziewięćdziesiątych dodatkowo prowadził stację hemodializ dla chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek.

Uczestnik w wielu szkoleniach i sympozjach z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, oraz hemodializoterapii w Polsce i za granicą. Obecnie nadal pracuje na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Koninie jako lekarz kontraktowy.

W życiu codziennym interesuję się muzyką poważną, biologią, chemią, fizyką, astronomią, historią.  Lubi także podróżować i zwiedzać świat.


Dr Wojciech Oleszak

Dr Wojciech Oleszak  – specjalista anestezjolog  – związany z WJK Gastroenterologia Konińska od stycznia 2012r.

W WJK Gastroenterologia Konińska specjalizuje się w krótkich znieczuleniach do badań i zabiegów endoskopowych.

Swoje bogate doświadczenie anestezjologiczne zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, gdzie udzielał pomocy najciężej chorym pacjentom.

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (1971-1977 r.). Po studiach rozpoczął roczny staż lekarski w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie i następnie został zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po zdaniu wymaganych egzaminów specjalizacyjnych otrzymał stanowisko starszego asystenta, piastując okresowo stanowisko zastępcy ordynatora. Zajmował się wówczas pracą na bloku operacyjnym, prowadząc znieczulenia do bardzo trudnych przypadków, jak i lecząc pacjentów w oddziale intensywnej terapii. W latach dziewięćdziesiątych dodatkowo prowadził stację hemodializ dla chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek.

Uczestnik w wielu szkoleniach i sympozjach z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, oraz hemodializoterapii w Polsce i za granicą. Obecnie nadal pracuje na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Koninie jako lekarz kontraktowy.

W życiu codziennym interesuję się muzyką poważną, biologią, chemią, fizyką, astronomią, historią.  Lubi także podróżować i zwiedzać świat.

Anna Wojdęcka

Anna Wojdęcka – pielęgniarka endoskopowa. Związana z WJK Gastroenterologia Konińska od 01.05.1999r. Specjalizuje się w polipektomii endoskopowej polipów w górnym oraz w dolnym odcinku przewodu pokarmowego.

Edukacja:

 • 14.06.1993 r. – ukończenie Liceum Medycznego w Koninie,
 • 06.06.2010 r. – uzyskanie dyplomu ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia – licencjat pielęgniarstwa,
 • 26.04.2013 – 06.07.2013 r. – kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej pracy. Bierze udział w corocznych Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach w sesji dla Pielęgniarek I Asystentów Endoskopowych. Cyklicznie uczestniczy w Kongresach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii m.in. w Poznaniu, Krakowie. Uczestniczka Poznańskich Dni Gastroenterologicznych.

W 2006 r brała udział w kongresie pielęgniarek endoskopowych w Berlinie w trakcie UEGW.

Obecnie poszerza swoją wiedzę endoskopową w metodach tamowania endoskopowego krwawienia z przewodu pokarmowego oraz z wykorzystania światła NBI w diagnostyce endoskopowej zmian przednowotworowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.


Anna Wojdęcka

Anna Wojdęcka – pielęgniarka endoskopowa. Związana z WJK Gastroenterologia Konińska od 01.05.1999r. Specjalizuje się w polipektomii endoskopowej polipów w górnym oraz w dolnym odcinku przewodu pokarmowego.

Edukacja:

 • 14.06.1993 r. – ukończenie Liceum Medycznego w Koninie,
 • 06.06.2010 r. – uzyskanie dyplomu ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia – licencjat pielęgniarstwa,
 • 26.04.2013 – 06.07.2013 r. – kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej pracy. Bierze udział w corocznych Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach w sesji dla Pielęgniarek I Asystentów Endoskopowych. Cyklicznie uczestniczy w Kongresach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii m.in. w Poznaniu, Krakowie. Uczestniczka Poznańskich Dni Gastroenterologicznych.

W 2006 r brała udział w kongresie pielęgniarek endoskopowych w Berlinie w trakcie UEGW.

Obecnie poszerza swoją wiedzę endoskopową w metodach tamowania endoskopowego krwawienia z przewodu pokarmowego oraz z wykorzystania światła NBI w diagnostyce endoskopowej zmian przednowotworowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.

Anna Bońka

Anna Bońka – pielęgniarka endoskopowa oraz anestezjologiczna. Związana z WJK Gastroenterologia Konińska od 01.12.2005r. Specjalizuje się w znieczuleniach anestezjologicznych do badań endoskopowych.

Edukacja:

 • 2004 r. – ukończenie szkoły w Zespole Szkół Medycznych w Koninie Wydział Pielęgniarski – Studium Medyczne
 • 09.05.2008r. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • 22.04.2010 r. – uzyskanie dyplomu ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia – licencjat pielęgniarstwa,
 • 26.04.2013 – 06.07.2013 r. – kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej pracy. Bierze udział w corocznych Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach w sesji dla Pielęgniarek I Asystentów Endoskopowych. Cyklicznie uczestniczy w Kongresach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii m.in. w Poznaniu, Krakowie. Uczestniczka Poznańskich Dni Gastroenterologicznych.

Obecnie poszerza swoją wiedzę endoskopową w metodach tamowania endoskopowego krwawienia z przewodu pokarmowego oraz z wykorzystania światła NBI w diagnostyce endoskopowej zmian przednowotworowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.


Anna Bońka

Anna Bońka – pielęgniarka endoskopowa oraz anestezjologiczna. Związana z WJK Gastroenterologia Konińska od 01.12.2005r. Specjalizuje się w znieczuleniach anestezjologicznych do badań endoskopowych.

Edukacja:

 • 2004 r. – ukończenie szkoły w Zespole Szkół Medycznych w Koninie Wydział Pielęgniarski – Studium Medyczne
 • 09.05.2008r. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • 22.04.2010 r. – uzyskanie dyplomu ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia – licencjat pielęgniarstwa,
 • 26.04.2013 – 06.07.2013 r. – kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych podnosząc swoje kwalifikacje z jednoczesnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w codziennej pracy. Bierze udział w corocznych Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach w sesji dla Pielęgniarek I Asystentów Endoskopowych. Cyklicznie uczestniczy w Kongresach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii m.in. w Poznaniu, Krakowie. Uczestniczka Poznańskich Dni Gastroenterologicznych.

Obecnie poszerza swoją wiedzę endoskopową w metodach tamowania endoskopowego krwawienia z przewodu pokarmowego oraz z wykorzystania światła NBI w diagnostyce endoskopowej zmian przednowotworowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.

Mgr Stefan Kasiński odpowiadał za część ekonomiczną firmy – magister ekonomii, który ukończył Wydział Ekonomiczno-Społeczny Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w 1973 roku [dzisiejsza Szkoła Główna Handlowa]. Jest prokurentem samoistnym w stanie spoczynku, zajmował w WJK Gastroenterologia Konińska funkcję dyrektora. Od roku 1976 pełnił funkcję kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, między innymi był dyrektorem w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zastępcą dyrektora w przedsiębiorstwie dróg i ulic, dyrektorem MPK. W latach 1986 – 1989 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W następnych latach był dyrektorem PTHW, zarządcą komisarycznym w PKS Turku i w Kole. Od października 2004 roku zajmuje się wyłącznie WJK Gastroenterologia Konińska. Uczestniczył od roku 1996 we wszystkich europejskich i światowych kongresach gastroenterologicznych zajmując się nowoczesnym sprzętem medycznym.

 

Mgr Stefan Kasiński

Mgr Stefan Kasiński odpowiadał za część ekonomiczną firmy – magister ekonomii, który ukończył Wydział Ekonomiczno-Społeczny Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w 1973 roku [dzisiejsza Szkoła Główna Handlowa]. Jest prokurentem samoistnym w stanie spoczynku, zajmował w WJK Gastroenterologia Konińska funkcję dyrektora. Od roku 1976 pełnił funkcję kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, między innymi był dyrektorem w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zastępcą dyrektora w przedsiębiorstwie dróg i ulic, dyrektorem MPK. W latach 1986 – 1989 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W następnych latach był dyrektorem PTHW, zarządcą komisarycznym w PKS Turku i w Kole. Od października 2004 roku zajmuje się wyłącznie WJK Gastroenterologia Konińska. Uczestniczył od roku 1996 we wszystkich europejskich i światowych kongresach gastroenterologicznych zajmując się nowoczesnym sprzętem medycznym.