Naszym pacjentom oferujemy:

  • Rektoskopia – około 20cm jelita grubego (odbyt i odbytnica)
  • Sigmoidoskopia – około 70 cm jelita grubego (odbyt, odbytnica, esica i zstępnica oraz zagięcie śledzionowe)
  • Kolonoskopia – całe jelito grube (odbyt, odbytnica, esica, zstępnica, poprzecznica, wstępnica, jelito ślepe)
    Badania te wykonywane są przy użyciu wieży Evis Exera II aparatem japońskiej firmy OLYMPUS CF Q165I wraz z badaniem histopatologicznym wycinków błony śluzowej.

Do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego służy pracownia kolonoskopii, która połączona jest z pokojem przygotowań pacjenta.