Autoimmunologiczne zapalenie żołądka to choroba przewlekła o podłożu autoimmunologicznym. W wyniku działania przeciwciał dochodzi do niszczenia błony śluzowej, utratę komórek okładzinowych oraz zastępowanie ich tkankami mataplastycznymi oraz atroficznymi.

Przebieg choroby jest często bezobjawowy lub występują niespecyficzne, łagodne objawy. W badaniach laboratoryjnych można stwierdzić niedokrwistość z niedoboru witaminy B 12 oraz obecność przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka oraz przeciwko czynnikowi wewnętrznemu Castle’a. Markery serologiczne są istotne, natomiast nie jest  wystarczające do rozpoznania choroby.

Złotym standardem diagnostycznym rozpoznania autoimmunologicznego zapalenia żołądka jest gastroskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego żołądka. 

Należy pamiętać, że autoimmunologiczne zapalenie żołądka może współistnieć z innymi chorobami autoimmunologicznymi -najczęściej jest obserwowana choroba tarczycy (choroba Hashimoto).

Przy długotrwałej chorobie może oprócz niedoboru witaminy B12 może również występować niedobór żelaza, witaminy D czy kwasu foliowego.

Najgroźniejszym powikłaniem autoimmunologicznego zapalenia  żołądka jest rak gruczołowy żołądka. Z tego względu wskazany jest nadzór endoskopowy czyli wykonywanie gastroskopii w odpowiednich interwałach czasowych.

Sprawdzaj regularnie  morfologię krwi – a w przypadku wątpliwości zapytaj swojego GASTROLOGA czy już czas wykonać