Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego czyli guzy stromalne – GIST są nowotworami złośliwymi tkanek miękkich. Są klasyfikowane jako mięsaki. Wspominamy o nich właśnie teraz bo lipiec jest miesiącem świadomości mięsaków.
Stąd chcemy przybliżyć wiedzę na temat tych rzadkich nowotworów.
Mięsaki powstają z komórek tkanki łącznej, kostnych, tłuszczowych, nerwowych, naczyniowych i chrzęstnych.
Najczęściej pierwotne GIST-y pojawiają się w żołądku (50-70%) a następnie w jelicie cienkim (20-30%). Guzy odbytnicy, dwunastnicy i przełyku są bardzo rzadkie. Ich występowanie daje nam szanse by wykryć te zmiany w trakcie gastroskopii czy kolonoskopii.
Średni wiek zachorowania to 55-65 rok życia. Ale zdarzają się również przypadki u dzieci.


Są one niespecyficzne i mogą to być: bóle brzucha, uczucie pełności, krwotoki żołądkowo – jelitowe (smoliste stolce) czy nudności czy również guzy mogą być asymptomatyczne czyli bezobjawowe.
Niestety połowa przypadków w chwili rozpoznania/diagnostyki ma już przerzuty do wątroby czy jamy otrzewnej!
U 90-95% pacjentów można wykryć mutację jednego z genów KIT i PDGFRA. To właśnie mutacje powodują niekontrolowany podział komórek, prowadzący do powstania nowotworu.
Rozmiar guzów jest różny: od 1-2 cm do dużych dobrze wyizolowanych guzów.
Strategia leczenia powinna być multidyscyplinarna – w zespole powinni być: gastrolog, patolog, radiolog, chirurg oraz onkolog.
Ze względu na duże ryzyko nawrotu choroby lub wystąpienia przerzutów u każdego pacjenta dokonuje się stratyfikacji ryzyka w celu określenia czy wskazane jest leczenie farmakologiczne.