Helicobater pylori to gram ujemna bakteria, którą wykryli dwaj australijscy naukowcy, a mianowicie profesor Marshall i Warren. Odkrycie nastąpiło w 1982 roku.
Bakteria ta uznawana jest za karcynogen I typu przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami Światowej Organizacji Zdrowia. Ma więc udowodnione działanie nowotworowe.
Wskazaniami do diagnostyki i leczenia zakażenia H. pylori są:
– choroba wrzodowa żołądka/dwunastnicy
– dyspepsja niediagnozowana
– zapalenie błony śluzowej żołądka
– chłoniak typu MALT
– stan po resekcji żołądka z powodu raka
– krewni I stopnia (matka, ojciec, rodzeństwo) chorych na raka żołądka
– planowane dłuższe leczenie NLPZ-mi
– długotrwałe leczenie inhibitorami pompy protonowej (PPI)
– samoistna plamica małopłytkowa
– niewyjaśniona niedokrwistość z niedoboru żelaza
– niedobór witaminy B 12.
Jak można wykryć zakażenie H. pylori?
Między innymi można wykonać test ureazowy w trakcie gastroskopii, który ma dużą czułość 90% oraz wysoką swoistość 95-100%. Inne badania to pobranie wycinków do badania histopatologicznego w trackie gastroskopii czy wykrywanie antygenu ze stolca H.pylori. Należy pamiętać o ograniczeniach metod wykrywania zakażenia H.pylori – testy z krwi są mało wiarygodne.
Wytyczne z TAJPEJ
W Tajpej ustanowiono światowy konsensus zakażenia H.pylori gdzie postulowano by: zastosować terapię eradykacyjną u wszystkich osób zakażonych H.pylori. Celem takiego postępowania jest zmniejszenie ryzyka występowania raka żołądka.
WYTYCZNE AGA – American Gastroenterological Association
W ostatnim czasie AGA wydała wytyczne postępowania w opornej infekcji H.pylori, które mają ułatwić „pozbycie się bakterii”. – ZAPYTAJ SWOJEGO GASTROLOGA O NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA OPORNEGO ZAKAŻENIA.
Gastrolog powinien starannie wybierać metodę eradykacji.
Czy wykonać gastroskopię? Zapytaj gastrologa – zweryfikuje i oceni konieczność wykonania gastroskopii w Twoim przypadku.