Zakażenie Helicobacter pylori jest przyczyną dolegliwości w naszym przewodzie pokarmowym. Szacuje się, że samo zakażenie Helicobacter pylori odpowiada za około 80% przypadków raka żołądka. Zatem eradykacja czyli całkowite zwalczenie bakterii jest bardzo dla nas ważne.
Dane z literatury wskazują, że odsetek eradykacji H.pylori wynosi od 80 do 90%. Niestety wiadomo, że w niektórych przypadkach dochodzi do nawrotu zakażenia. W skali roku to 4,8%. Im dłuższy czas upływa od eradykacji, tym większe jest niestety ryzyko ponownego zakażenia się bakterią. Istnieje także prawdopodobieństwo, że część przypadków uznawanych za nawrót zakażenia może stanowić wznowienie infekcji tym samym szczepem H.pylori z powodu wcześniejszej nieskuteczności antybiotykoterapii.
Dlatego w przypadku nawrotu objawów, które były wskazaniem do leczenia H pylori, zasadne jest wykonanie badania weryfikującego jej skuteczność.
Eksperci sugerują, by powtórzyć badania w kierunku zakażenia H.pylori u osób, u których krewnymi I stopnia (czyli matka, ojciec, rodzeństwo) chorowali na raka żołądka.
ZAPYTAJ SIĘ SWOJEGO GASTROLOGA O NAJNOWSZE SKUTECZNE TERAPIE LECZĄCE H.PYLORI.