Tłuszczaki przewodu pokarmowego to łagodne nowotwory, które najczęściej zlokalizowane są w błonie podśluzowej. Stanowią one od 5 do 6% wszystkich nowotworów przewodu pokarmowego. Etiologia ich powstawania nie jest w pełni wyjaśniona. Mogą być jednak związane z zaburzeniami gospodarki lipidowej, insulinooporności, hyperurykemii czy przebytej chemioterapii. Najczęściej są one bezobjawowe i przypadkowo wykrywane w trakcie gastroskopii czy kolonoskopii.
Do objawów, które mogą powodować tłuszczaki zaliczamy:
– utajone i jawne krwawienia do przewodu pokarmowego (z towarzyszącą niedokrwistością)
– bóle brzucha
– żółtaczka mechaniczna (w przypadku tłuszczaków w okolicy brodawki Vatera)
– niedrożność jelita.
Tłuszczaki o średnicy powyżej 2 cm są zdecydowanie częstszą przyczyną opisywanych powyżej objawów.
GASTROSKOPIA:
– tłuszczaki przełyku: zwykle występują w górnej części przełyku, sa pojedyncze i w 85% są bezobjawowe. Przy dużej średnicy mogą powodować poniższe objawy: dysfagia, regurgitacje, bóle zamostkowe, uczucie dławienia.
– tłuszczaki żołądka: najczęściej są małych rozmiarów, występują pojedynczo lub mnogo. Około 75% występuje w części przedodźwiernikowej, a 90-95% z nich wywodzi się z błony podśluzowej. Przy dużych zmianach mogą wgłębiać się przez odźwiernik powodując wysoką niedrożność w przewodzie pokarmowym.
KOLONOSKOPIA:
– tłuszczaki w jelicie grubym: stanowią 65-75% wszystkich tłuszczaków w przewodzie pokarmowym. Najczęściej występują między 50 a 59 rokiem życia,częściej u kobiet. 65% z nich lokalizuje się w prawej połowie okrężnicy.
Tłuszczak w gastroskopii czy kolonoskopii ma wygląd okrągłego lub półokrągłego guzka podśluzówkowego o gładkiej powierzchni i charakterystycznym żółtym zabarwieniu.
W diagnostyce pomocne są:

1. Objaw namiotu
2. Objaw poduszki
3. Naked fat skin – objaw uznawany za patognomoniczny dla tłuszczaków.
Wszystkie objawowe tłuszczaki przewodu pokarmowego stanowią wskazanie do ich usunięcia, w przypadku zmian bezobjawowych pozostaje kwestią dyskusyjną.
WSZYSTKO POZOSTAJE W RĘKACH TWOJEGO ENDOSKOPISTY