Jak co roku na jesień w Warszawie odbyły się warsztaty endoskopowe  – 30 września oraz 1 października, w których w formie streamingowej wzięli udział nasi gastrolodzy.

WLE to możliwość edukacji i wymiany doświadczenia.
Najciekawszym momentem konferencji dla naszych gastrologów są pokazy endoskopowe na żywo z Narodowego Instytutu Onkologii, tym razem znów pełni wrażeń i wiedzy nasi gastrolodzy zakończyli konferencję.
Jak zwykle zdobytą wiedzę nasi gastrolodzy przełożą nad opiekę nad naszymi pacjentami. Nowości spróbują wykorzystać w gastroskopii (zaawansowane obrazowanie w praktyce) czy w kolonoskopii i polipektomii.