Wrzesień jest miesiącem świadomości pierwotnej żółciowej marskości wątroby.
Z tego względu przybliżymy dziś tą chorobę.
To przewlekła, postępująca choroba o podłożu autoimmunologicznym.
Najczęściej chorują kobiety między 40 a 60 rokiem życia.
Choroba prowadzi do:
– utrudnionego odpływu żółci
– postępującego włóknienia wątroby
– ostatecznie do marskości wątroby z cechami jej niewydolności oraz rozwinięcia nadciśnienia wrotnego.
W obrazie klinicznym w początkowych stadiach stwierdzamy:
– przewlekłe osłabienie
– świąd
– suchość w jamie ustnej oraz suchość spojówek
– uczucie rozpierania lub pobolewania pod prawym łukiem żebrowym.
W stadiach zaawansowanych stwierdzamy:
– żółtaczkę
– bóle kostno-stawowe
– zaburzenia czynności wątroby
– obniżenie masy ciała
– biegunka.
W badaniach laboratoryjnych często na wstępnym etapie dochodzi do nieznacznego podwyższenia fosfatazy zasadowej ALP oraz GGTP. Charakterystyczne są przeciwciała AMA, które wykrywane są u 90-95% chorych.
Leczenie:
Nie opracowano skutecznego leczenia przyczynowego. W związku z powyższym leczenie ukierunkowane jest na łagodzeniu cholestazy oraz hamowaniu progresji postępującego włóknienia. Wykorzystywany jest tutaj kwas ursodeoksycholowy.
Ostatecznym leczeniem jest transplantacja wątroby.