Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to przewlekły, nieswoisty proces zapalny powodujący zmiany o charakterze ciągłym błony śluzowej jelita grubego. Szczyt zachorowań przypada między 20 a 40 rokiem życia, ale coraz częściej pierwsze rozpoznanie stawiane jest po 70 roku życia. Główne objawy to m.in. przewlekła biegunka z krwią. Charakterystyczny jest przebieg z okresami zaostrzeń oraz remisji. Rozpoznanie powinno być postawione na podstawie kolonoskopii z oceną mikroskopową zmian zapalnych błony śluzowej.
W naszej placówce doktor Wiesława Jabłońska-Kasińska, Ewa Kasińska oraz doktor Michał Kożuch prowadzą diagnostykę oraz leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit, do których właśnie zaliczamy colitis ulcerosa oraz chorobę Crohna, a także prowadzą kwalifikację do leczenia biologicznego IBD (CU/CD).
Doktor Ewa Kasińska ma bogate doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz z chorobą Crohna, w tym również w leczeniu biologicznym. Brała udział w wieloośrodkowym, prospektywnym badaniu obserwacyjnym w Polsce pod akronimem POLONEZ, którego wyniki były opublikowane w Therapeutic Advances in Gastroenterology.